Badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie:

  • utraty mocy Stanowiska z dnia 23 marca 2020 roku – w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
  • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tekst pochodzi ze strony www.pip.gov.pl